ไม่มีที่ไหนเหมือนออสเตรเลียแคนเบอร์รา - ประสบการณ์และสถานที่ท่องเที่ยว

การขึ้นบอลลูนอากาศร้อน

ตื่นแต่เช้า สวมเสื้อผ้าหนาๆ แล้วขึ้นบอลลูนอากาศร้อน ล่องลอยอย่างสงบเหนือทะเลสาบ Burley Griffin อันเป็นทะเลสาบที่สำคัญซึ่งงดงามราวภาพวาดของเมืองแคนเบอร์รา คุณจะได้ชื่นชมในความงามทางธรรมชาติทั้งหมดของเมืองแคนเบอร์รา เมื่อดวงอาทิตย์ยามเช้าตรู่เติมเต็มหุบเขาและทะเลสาบด้วยแสงแดดยามเช้าแสนนุ่มนวลและชมทิวทัศน์พิเศษของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแคนเบอร์รา นอกจากนี้ แคนเบอร์รายังเป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งในโลกที่คุณจะมีโอกาสได้บินเหนืออาคารรัฐสภาโดยตรง

 

ปิด