ไม่มีที่ไหนเหมือนออสเตรเลีย

 

คำปฏิเสธความรับผิด

การท่องเที่ยวออสเตรเลีย (Tourism Australia) ไม่ได้เป็นตัวแทนในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นที่คุณอาจจะเข้าใช้งานผ่านทางไซต์ย่อยของโครงการนี้ เว็บไซต์บางแห่งที่เชื่อมโยงกับไซต์ย่อยโครงการของการท่องเที่ยวออสเตรเลียไม่ได้เป็นของการท่องเที่ยวออสเตรเลียและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของการท่องเที่ยวออสเตรเลียแต่ประการใด การท่องเที่ยวออสเตรเลียไม่รับรองหรือยอมรับในความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นของหรือดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก และไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน ระดับชั้น หรือความเหมาะสมของจุดประสงค์ในการบริการ เราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดขึ้นจากข้อมูล สื่อ หรือเนื้อหาใดก็ตามที่เชื่อมโยงอยู่กับไซต์ย่อยของโครงการนี้

 

 

ปิด