ไม่มีที่ไหนเหมือนออสเตรเลียถนนสาย Great Ocean - ประสบการณ์และสถานที่ท่องเที่ยว

The Otway Fly Treetop Adventures

Otway Fly Treetop Adventures มอบประสบการณ์ในสองรูปแบบที่แตกต่าง ได้แก่ The Otway Fly Treetop Walk และ The Otway Fly Zip Line Tour The Otway Fly Tree Top Walk เป็นเส้นทางการเดินเหนือยอดไม้ที่ยกสูงขึ้นในระดับ 25 เมตร เป็นระยะทาง 600 เมตร นับเป็นเส้นทางเดินในประเภทนี้ที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดของโลก เส้นทางเดินบนยอดไม้ค่อยๆ ไต่ระดับความสูงขึ้นโดยทอดตัวผ่านป่าฝนอันงดงามที่มีอุณหภูมิเย็น และประกอบไปด้วยดงต้นเมอร์เทิลบีช ต้นกระซิก (Blackwood) และต้นแอชภูเขา จากจุดชมวิวอยู่ที่ระดับความสูง 45 เมตร เส้นทางจะไต่สูงขึ้นผ่านบันไดเวียนเพื่อไปโผล่ที่ส่วนยอดของต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่า The Otway Fly Zip Line Tour เป็นกิจกรรมทัวร์โหนสลิงเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่ง โดยจะจัดให้มีการฝึกและจำลองสถานการณ์ด้วย เส้นทางทัวร์ ประกอบด้วย สถานีระฟ้าแปดแห่งในตำแหน่งสูงในพื้นที่ป่าฝน การเหินสลิงหกครั้ง และการเหินข้ามสะพานแขวนสองแห่ง แล้วปิดท้ายด้วยกิจกรรม Treetop Walk อีกหนึ่งชั่วโมง

 

ปิด