Không gì bằng Nước ÚcCanberra - Các trải nghiệm và điểm giải trí

Tòa Án Tối Cao Úc

Xem tòa án tối cao nhất của Úc xử án trong một tòa nhà nổi bật với đặc điểm của một hội trường cao bảy tầng. Khi tòa án đang có phiên xử, du khách có thể quan sát từ phòng trưng bày công cộng nếu còn chỗ ngồi. Quý khách sẽ có trên tay các chỉ dẫn giải thích các quy trình xử án, các đặc điểm kiến trúc và thiết kế đặc biệt. Hội trường lớn thường là nơi tập trung các cuộc triển lãm và biểu diễn. Mở cửa tự do cho du khách vào thăm Tòa Án Tối Cao Úc.

Đóng