Không gì bằng Nước ÚcCanberra - Các trải nghiệm và điểm giải trí

Xưởng đúc tiền Hoàng gia Úc

Tham quan khu vực nhà máy để xem đồng tiền Úc được làm ra như thế nào. Bạn cũng có thể xem các đồng tiền lâu đời, quý hiếm và lịch sử tại buổi trưng bày từ National Coin Collection (Bộ sưu tập Tiền xu Quốc gia). Ghé vào Coin Shop (Cửa hàng Tiền xu) để bấm đồng xu của riêng bạn và kiểm tra các vấn đề liên quan đến đồng xu gần đây nhất, thường là sẽ gợi nhớ về những sự kiện và những con người có trong lịch sử Úc. Mở cửa tự do cho du khách viếng thăm Xưởng đúc tiền Hoàng Gia Úc.

Đóng