Không gì bằng Nước ÚcCanberra - Các trải nghiệm và điểm giải trí

Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia

Xem hơn 400 chân dung của những người đã phát triển và đang tiếp tục phát triển đất nước. Phòng trưng bày thể hiện chân dung bằng mọi hình thức như tranh sơn dầu, tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, phim ảnh và hình ảnh của những người từ mọi tầng lớp trong xã hội, bao gồm họa sỹ, nhạc sỹ, nghệ sĩ giải trí, chính trị gia, vận động viên và giới hoàng tộc. Phòng trưng bày có tính tương tác; bạn chỉ cần chạm vào iPod để xem câu chuyện chân dung của những người đằng sau tấm chân dung. Mở cửa tự do cho khách viếng thăm National Portrait Gallery.

 

Đóng