Không gì bằng Nước ÚcCanberra - Các trải nghiệm và điểm giải trí

Bảo Tàng Quốc Gia Úc

Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì nằm bên trong viện bảo tàng ấn tượng này và những câu chuyện kể về văn hóa Úc. Bạn sẽ tìm thấy trái tim của Phar Lap trong Landmarks, phòng trưng bày được mở cửa gần đây nhất, đến loài hổ Tasmanian được bảo tồn và đồng tiền lưu niệm được khắc bởi tù nhân được chuyển đến Úc từ Anh. Viện bảo tàng tổ chức rất nhiều triển lãm suốt năm. Bạn sẽ nhiều lần kinh ngạc bởi bộ sưu tập Bản địa thật sự ấn tượng trong Gallery of First Australians, nổi bật với một trong những bộ sưu tập tranh vỏ cứng quan trọng nhất trên thế giới. Vào cửa Bảo Tàng Quốc Gia Úcmiễn phí.

 

Đóng