Không gì bằng Nước ÚcDãy Núi Blue Mountains - Các trải nghiệm và điểm giải trí

Trung Tâm Giáo Dục và Văn Hóa Thổ Dân Muru Mittigar

Trung Tâm Giáo Dục và Văn Hóa Thổ Dân Muru Mittigar giới thiệu với du khách câu chuyện về người Darug, chủ nhân truyền thống của vùng này. Muru Mittigar có một bảo tàng văn hóa trưng bày lịch sử Thổ Dân và bày bán các tác phẩm mỹ nghệ của Trung Tâm Mỹ Thuật và đồ mỹ nghệ của các nghệ sĩ Thổ Dân. Trung tâm tổ chức các chuyến đi bộ trong thiên nhiên, quan sát cỏ cây bản địa mà Thổ Dân dùng làm thuốc, thức ăn hoặc các nguồn tài nguyên. Du khách có thể tìm hiểu về các khu vực bộ lạc địa phương, về sự đa dạng của văn hóa Thổ Dân và bộ lạc Darug địa phương. Trung tâm văn hóa cho du khách cơ hội xem các tác phẩm nghệ thuật Thổ Dân và nhiều đồ chế tác truyền thống, quan sát các nghệ sĩ vẽ tranh, làm sáo didgeridoo và vũ khí tại chỗ.

Đóng