Douane en quarantaine

Whitehaven Beach, Whitsundays, QLD. Image copyright Tourism Queensland

Douane en quarantaine in Australië

De Australische douanewetgeving verbiedt de invoer van drugs, steroïden, wapens, vuurwapens en beschermde wilde dieren in Australië. Bepaalde algemene producten zoals vers of verpakt voedsel, fruit, eieren, vlees, planten, zaden, huiden en veren zijn eveneens verboden. Er geldt geen valutabeperking, maar bedragen boven de AUD 10.000 moet je aangeven. Kijk voor meer informatie op de website van de douane- en grensautoriteit, de Australian Government Customs and Border Protection, op www.customs.gov.au.

De website van de quarantaine- en inspectiedienst, de Australian Quarantine and Inspection Service, vind je op www.daff.gov.au/aqis.

Het Department of Immigration and Citizenship, het departement immigratie en staatsburgerschap, is verantwoordelijk voor het verstrekken van visa aan mensen die naar Australië willen komen om er te werken, studeren of wonen. Dit departement is verantwoordelijk voor een wettige en gereglementeerde toegang tot Australië, onder meer middels effectieve grensbewaking. Het verstrekt informatie over en aanvraagformulieren voor een permanente vestiging in Australië, informatie over hoe je je weg kunt vinden, de Australische nationaliteit kunt verwerven en over multiculturele zaken. Kijk op www.immi.gov.au.

De Australian Customs and Border Protection Service is verantwoordelijk voor de bewaking en integriteit van de Australische grenzen. Deze dienst werkt nauw samen met andere overheidsdiensten of internationale agentschappen, met name met de Australian Federal Police (de federale politie), de Australian Quarantine and Inspection Service (de quarantaine- en inspectiedienst), het Department of Immigration and Citizenship (het departement immigratie en staatsburgerschap) en het Department of Defence (het departement van defensie) om illegaal verkeer van goederen of mensen over de grenzen te detecteren en voorkomen. Kijk op www.customs.gov.au.

De Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) is verantwoordelijk voor de quarantainecontroles aan de Australische grenzen om het risico op exotische epidemieën en ziektes te minimaliseren.

Kijk voor meer informatie over de departementen van de Australische overheid en hun verantwoordelijkheden op www.australia.gov.au.

Meer Australische ideeën