ค้นหางาน

Search results 1-1 of 1

No Image Available

Australasian Safari

Egan Street, Carnarvon, Western Australia, 6701
Website: www.australasiansafari.com.au
9085914 Phone Number: 61 08 9445 2645

From 19-Sep-2014 to 27-Sep-2014
The Australasian Safari is considered to be one of the toughest and most challenging motoring events in the world. Competitors from all over Australia and the world travel more than 3,000 kilometres over seven tough days in Western Australia's spectacular outback. There are some stunning and extreme coastal stages that showcase Western Australia's diverse terrain, and provide a great challenge for competitors. Planning for the 2014 course is well underway. Two new towns and an estimated 85 per cent new course will see a fresh set of challenges for everyone. The 2014 event will be tougher with longer travel distances between towns. Competitor entries are now open, visit the website for more details. Spectator information also available online.

ให้ข้อมูลโดย คลังข้อมูลการท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ค้นหางาน

T-QUAL

การรับรองมาตรฐาน T-QUAL เป็นความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียกับโครงการรับรองมาตรฐาน จัดระดับ และรับรองการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เครื่องหมาย T-QUAL Tick ซึ่งเป็นโลโก้นั้น คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในออสเตรเลีย หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่