ค้นหาการขนส่ง

Search results 1-2 of 2

Coaches & Mini Coaches

Murrays Coaches, Buses and Limousines

Level 1, 10 Arrivals Court, Sydney Suburbs, New South Wales, 2020
Email: enquiries@murrays.com.au
Website: www.murrays.com.au
9165756 Phone Number: 61 02 8374 3100
Fax Number: 61  1300 309 448

Murrays Coaches, Buses and Limousines is Australia's leading group transport specialist and are the one stop shop for all your ground transport needs throughout Sydney and NSW. Murrays has pride in delivering a service of such quality that they operate 24 hours a day, 365 days a year. They have the resources and the expertise to cater for all your land transport needs. The fleet consists of luxury coaches, mini coaches and buses of various sizes, corporate limousines and sedans. Murrays can take the worry out of your next event. Allow Murrays Coaches, Buses and Limousines to take the pressure off and ensure that transport for your event is a success.

For your Wedding Day transport

Kombi Weddings

Philip Road, Sydney Suburbs, New South Wales, 2103
Email: info@kombiweddings.com
Website: www.kombiweddings.com

Kombi Weddings offer a typically Australian transport option. Travel in their multi-award winning kombis for a fun, unique experience that can't be replicated. Kombi Weddings are appointed members of the Australian Bridal Industry Academy (ABIA). You will be chauffeured by fully licensed drivers. Kombi hire for the Sydney metropolitan area. For your comfort and safety it is recommended there me a maximum of five passengers per vehicle.

Search for TransportT-QUAL

การรับรองมาตรฐาน T-QUAL เป็นความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียกับโครงการรับรองมาตรฐาน จัดระดับ และรับรองการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เครื่องหมาย T-QUAL Tick ซึ่งเป็นโลโก้นั้น คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในออสเตรเลีย หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่