ค้นหาการขนส่ง

Search results 1-2 of 2

TransLink

TransLink

94 Lake Street, Cairns, Queensland, 4870
Website: translink.com.au/cairns

TransLink, through the Department of Transport and Main Roads, together with Sunbus Cairns, the local operator, are responsible for managing public transport in Cairns and surrounding suburbs. Visit the website and use the online journey planner to help plan your trip. You select the day and time of travel and the planner calculates an itinerary for you.

Travel With a Smile

Cairns Luxury Coaches

1/1 Donaldson Street, Manunda, Queensland, 4870
Email: info@cairnsluxurycoaches.com.au
Website: www.cairnsluxurycoaches.com.au
9149542 Phone Number: 61 07 4041 1659
Fax Number: 61 07 4031 1055

Cairns Luxury Coaches offers a reliable, punctual and friendly coach charter service for any occasion. They provide luxury chauffer driven coaches including a range of Scania coaches that are environmentally friendly, include first class facilities including television, DVD, public announcement, climate controlled air conditioning. All are fitted with seat belts. Some Coaches have free Wi Fi. Whether a small or large group Cairns Luxury has the capacity and capability to provide for all your travel needs to and from any venue. They will answer all correspondence promptly and supply quotes when required in a timely manner. With extensive local knowledge and experience they will provide the most efficient route to get to your destination on time. Cairns Luxury Coaches has the solution to your transport needs whether in Cairns, North Queensland or around Australia.

Search for TransportT-QUAL

การรับรองมาตรฐาน T-QUAL เป็นความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียกับโครงการรับรองมาตรฐาน จัดระดับ และรับรองการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เครื่องหมาย T-QUAL Tick ซึ่งเป็นโลโก้นั้น คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในออสเตรเลีย หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่