ค้นหาการขนส่ง

Search results 1-4 of 4

Whitsunday Transit

Whitsunday Transit

7 Orchid Road, Cannonvale, Queensland, 4802
Email: reservations@whitsundaytransit.com.au
Website: www.whitsundaytransit.com.au
9005429 Phone Number: 61 07 4946 1800
Fax Number: 61 07 4946 1344

Whitsunday Transit is the mainland's major passenger transport service in the Whitsunday Region. Providing over 70 services per day in the Whitsunday area, the local bus timetable operates seven days a week. Whitsunday Transit operates a transfer service for passengers arriving at and departing from Whitsunday Coast Airport near Proserpine and Proserpine Railway Station. This means that regardless of the time of day or night, buses or coaches will be there to meet passengers for every flight and train. Local timetabled services run every 15 to 30 minutes along Shute Harbour Road, between Cannonvale, Airlie Beach and Shute Harbour, including stops at both Centro and Whitsunday Shopping Centres and Abel Point Marina. Up to eight services a day also run to and from Proserpine. The low-floor buses permit unrestricted access for passengers.

Whitsunday Island Camping Connections Pty Ltd

Whitsunday Island Camping Connections Pty Ltd

Waterfront, Shute Harbour, Queensland, 4802
Email: scamper@whitsunday.net.au
Website: www.whitsundaycamping.com.au
9210871 Phone Number: 61 07 4946 6285
Fax Number: 61 07 4948 1685

Camping - the affordable way to experience the majestic Whitsundays. Whitsunday Island Camping Connections operate the barge "Scamper" which offers independent travellers transfers from Shute Harbour, Queensland to over one dozen National Park campsites throughout the beautiful Whitsunday islands including the famous Whitehaven Beach. Return transfers include drinking water of five litres per person per day. Equipment and camp kits are available for hire. A water taxi service is also available for transporting kayaking adventure travellers.

Transfering guests in the Whitsundays Islands

Cruise Whitsundays Island Resort Connections

Abel Point Marina, Airlie Beach, Queensland, 4802
Email: info@cruisewhitsundays.com
Website: www.cruisewhitsundays.com/resort_connections.aspx
9193072 Phone Number: 61 07 4946 4662

Cruise Whitsundays Island Resort Connections service provides seamless, hassle-free and fast transfers for arriving and departing guests. Connections are offered from Great Barrier Reef Airport and Whitsunday Coast Airport to/from resorts in the Whitsunday Islands. It connects Great Barrier Reef Airport at Hamilton Island to/from Daydream Island Resort, Airlie Beach and Long Island. The service also connects Whitsunday Coast Airport at Proserpine to/from Daydream Island, Long Island and Hamilton Island. The vessels are comfortable vessels with air-conditioning, plasma screens providing information on resorts and a bar serving real coffee and a full range of drinks and snacks. It features seamless service from both airports, ensuring guests arrive at their resorts as quickly and as easily as possible. At Great Barrier Reef Airport, check into their desk, identify your bags and step onboard. Meet and greet service at Proserpine Airport with a coach to Abel Point Marina for the connecting vessel.

We drop you at the door

Whitsundays 2 Everywhere

Garema Street, Cannonvale, Queensland, 4802
Email: whitsundaystransfer@bigpond.com
Website: www.whitsundaytransfers.com
9163448 Phone Number: 61 07 4946 4940

Whitsundays 2 Everywhere is a dedicated airport transfer company offering friendly personalised airport transfer services to the Whitsunday Coast Airport (Proserpine Airport), Mackay Airport, marinas and other locations on request. Tailor made private charters and transfers for mining groups, leisure and tourism are also available. Their service operates the latest model 14 Seater Toyota HiAce Commuter Buses and 22 and 24 seat ROSA mini bus. With fewer passengers guests are able to get to their destination quicker and have more time to enjoy the beautiful Whitsundays.

Search for TransportT-QUAL

การรับรองมาตรฐาน T-QUAL เป็นความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียกับโครงการรับรองมาตรฐาน จัดระดับ และรับรองการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เครื่องหมาย T-QUAL Tick ซึ่งเป็นโลโก้นั้น คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในออสเตรเลีย หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่