ค้นหาการขนส่ง

Search results 1-1 of 1

Kangaroo Island, South Australia

Kangaroo Island Transfers

Haney Road, Kingscote, South Australia, 5223
Email: bookings@kitransfers.com.au
Website: www.kitransfers.com.au
9122954 Phone Number: 61 08 8553 0100

Kangaroo Island Transfers provides a door to door passenger transfer service from airport, ferry, all accommodation houses, holiday and private homes. They meet all scheduled daily flights, and service all areas of Kangaroo Island. They also provide tour connections, specialized mini tours, wine tours and general around island passenger transfers to suit all tourists, locals and corporate needs.

Search for TransportT-QUAL

การรับรองมาตรฐาน T-QUAL เป็นความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียกับโครงการรับรองมาตรฐาน จัดระดับ และรับรองการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เครื่องหมาย T-QUAL Tick ซึ่งเป็นโลโก้นั้น คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในออสเตรเลีย หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่