ค้นหาการขนส่ง

Search results 11-12 of 12

Bentleigh

Bentleigh Coaches

Jasper Road, Bentleigh, Victoria, 3204
Email: info@bentleighcoaches.com.au
Website: www.bentleighcoaches.com.au

Bentleigh Coaches is a fully accredited Melbourne bus and coach charter provider with a thirty year background in the bus hire and education sector. They specialise in day coach charter, day tours, school excursions, outdoor education transfers, seniors and church outings, Probus Clubs, U3A outings, special events, weddings and corporate groups. Based in the Bayside and south eastern suburbs of Melbourne, they service all areas including intrastate. As they are a smaller company, it enables them to personalise and address the needs of each client more fully. They are confident you will find their rates competitive without compromising service.

James Morgan

Tiger Airways

Tullamarine Airport, Airport Drv, Melbourne Airport, Victoria, 3045
Website: www.tigerairways.com
9132873 Phone Number: 61 03 9335 3033
Fax Number: 61 03 9335 3455

Tiger Airways is Asia-Pacific's true low fare airline. It consistently strives to offer passengers the lowest airfares on safe and convenient point-to-point air travel. Tiger Airways took to the skies from Singapore in September 2004 with two aircraft in its fleet and three routes in its network. Within four years of operation, Tiger Airways operates from its Singapore and Melbourne bases, with a third base in Adelaide. Tiger Airways now flies to more than 32 destinations across nine countries in Asia and Australia on a fleet of brand new Airbus A320 aircraft.

Search for TransportT-QUAL

การรับรองมาตรฐาน T-QUAL เป็นความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียกับโครงการรับรองมาตรฐาน จัดระดับ และรับรองการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เครื่องหมาย T-QUAL Tick ซึ่งเป็นโลโก้นั้น คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในออสเตรเลีย หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่