บริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินในออสเตรเลีย

บริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินในออสเตรเลีย

000 คือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินในออสเตรเลีย พนักงานรับโทรศัพท์จะสามารถโอนสายคุณไปยังตำรวจ รถพยาบาล หรือสถานีดับเพลิง

คุณควรโทร 000 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น