โซนเวลาในออสเตรเลีย

โซนเวลาในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียแบ่งออกเป็นสามโซนเวลา:

เวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก (AEST) ครอบคลุมพื้นที่รัฐทางตะวันออก ได้แก่ ควีนส์แลนด์ นิวเซาท์เวลส์ วิกตอเรีย แทสเมเนีย และเขตปกครองออสเตรเลียนแคปิตอล  AEST มีค่าเท่ากับเวลาสากลเชิงพิกัดบวก 10 ชั่วโมง (UTC +10)

เวลามาตรฐานออสเตรเลียกลาง (ACST) ครอบคลุมพื้นที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เมือง Broken Hill ทางตะวันออกของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และเขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี  ACST มีค่าเท่ากับเวลาสากลเชิงพิกัดบวก 9½ ชั่วโมง (UTC +9½)

เวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันตก (AWST) ครอบคลุมพื้นที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย AWST มีค่าเท่ากับเวลาสากลเชิงพิกัดบวก 8 ชั่วโมง (UTC +8)

การปรับเวลา (Daylight Saving)

ในฤดูร้อน รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรีย รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐแทสเมเนีย และเขตปกครองออสเตรเลียนแคปิตอลจะปรับเวลาเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงไปเป็นเวลาออมแสง (DST) เวลาออมแสงจะเริ่มต้นที่ 2:00 น. (AEST) ในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมและสิ้นสุดที่ 3:00 น. (เวลาออมแสงออสเตรเลียตะวันออก) ในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

รัฐนิวเซาท์เวลส์ เขตปกครองออสเตรเลียนแคปิตอล รัฐวิกตอเรีย และรัฐแทสเมเนียจะเปลี่ยนจากเวลา AEST ไปเป็น เวลาออมแสงออสเตรเลียตะวันออก (AEDT)เท่ากับ UTC +11 เมือง Broken Hill ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเปลี่ยนเวลาจาก ACST ไปเป็น เวลาออมแสงออสเตรเลียกลาง (ACDT)เท่ากับ UTC +10½

ไม่มีการปรับเวลาในรัฐควีนส์แลนด์ เขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี หรือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

โซนเวลาทั่วโลก

เวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) คือที่เส้นแวงศูนย์องศา และโซนเวลาของโลกจะวัดทางตะวันออกหรือตะวันตกของเส้นนี้ ปัจจุบัน มีการใช้เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) อย่างแพร่หลายแทน

เส้นแบ่งเขตวันสากลซึ่งพาดผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกจะเปลี่ยนวันที่ทีละหนึ่งวัน หากคุณเดินทางข้ามไปทางตะวันออก เวลาจะลดลงไปหนึ่งวัน แต่หากคุณเดินทางข้ามไปทางตะวันตก เวลาจะเพิ่มขึ้นหนึ่งวัน (แปรผันไปตามแต่ละท้องถิ่น) การเดินทางโดยตรงจากลอสแองเจลีสหรือลอนดอนไปยังออสเตรเลีย คุณจะมาถึงในอีกสองวันถัดมา และเมื่อเดินทางกลับ คุณจะถึงที่หมายในวันเดียวกันกับที่คุณออกเดินทาง  แต่เราเกรงว่าคุณจะติดใจจนไม่อยากกลับมากกว่า

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับออสเตรเลีย