*คำปฏิเสธความรับผิดของข้อเสนอพิเศษ

*คำปฏิเสธความรับผิดของข้อเสนอพิเศษ

ตอนนี้คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวออสเตรเลีย

การท่องเที่ยวออสเตรเลีย (Tourism Australia) ไม่ได้เป็นตัวแทนในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นที่คุณอาจจะเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์บางแห่งที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวออสเตรเลียเป็นอิสระจากเรา และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของการท่องเที่ยวออสเตรเลียแต่ประการใด การท่องเที่ยวออสเตรเลียไม่รับรองหรือยอมรับในความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นของหรือดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก และไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน ระดับชั้น หรือความเหมาะสมของจุดประสงค์ในการบริการ เราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดขึ้นจากข้อมูล สื่อ หรือเนื้อหาใดก็ตามที่เชื่อมโยงอยู่กับเว็บไซต์ของเรา