ศุลกากรและการกักกันของออสเตรเลีย

ศุลกากรและการกักกันของออสเตรเลีย

กฎหมายศุลกากรของออสเตรเลียห้ามมิให้คุณพกพายาเสพติด สเตียรอยด์ อาวุธ อาวุธปืน และสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย  นอกจากนี้ยังห้ามมิให้พกพาสิ่งของทั่วไปบางอย่าง เช่น อาหารสดหรือในบรรจุภัณฑ์ ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ พืช เมล็ดพืช หนังสัตว์ และขนสัตว์อีกด้วย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินสูงสุดที่พกพาได้ แต่คุณต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากพกมาเกิน $10,000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การป้องกันเขตแดนและศุลกากรออสเตรเลีย www.customs.gov.au
 สำหรับหน่วยบริการกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย โปรดดูที่ daff.gov.au/aqis

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติมีความรับผิดชอบในการออกวีซ่าให้แก่ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว ทำงาน เรียน หรืออาศัยในออสเตรเลีย โดยมีหน้าที่ในการจัดการการเข้าประเทศและการอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ที่อยู่ในออสเตรเลีย ตลอดจนความปลอดภัยของชายแดนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้ข้อมูลและแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการย้ายถิ่นไปยังออสเตรเลีย และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย และกิจการพหุวัฒนธรรมต่างๆ เข้าชมที่ www.immi.gov.au

หน่วยบริการการป้องกันเขตแดนและศุลกากรออสเตรเลีย [www.customs.gov.au] จะจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงของชายแดนออสเตรเลีย โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลอื่น ๆ และหน่วยงานระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรมตำรวจแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย หน่วยบริการกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ตลอดจนกระทรวงกลาโหม เพื่อตรวจจับและยับยั้งการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน เข้าชมที่ www.customs.gov.au

หน่วยบริการกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย (AQIS) [www.daff.gov.au/aqis] จะจัดการการควบคุมการกักกันที่ชายแดนออสเตรเลียเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเข้ามาภายในประเทศของศัตรูพืชและโรค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลออสเตรเลียและความรับผิดชอบ โปรดดูที่ www.australia.gov.au

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับออสเตรเลีย