การเดินทางไปออสเตรเลีย

การเดินทางไปออสเตรเลีย

คุณกำลังวางแผนเดินทางเที่ยวในออสเตรเลียอยู่หรือเปล่า เราได้รวบรวมข้อมูลการเดินทางที่มีประโยชน์และจำเป็นต้องทราบ เช่น เรื่องเกี่ยวกับวีซ่า ศุลกากร การซื้อสินค้าปลอดภาษี และการประกันภัย
 

เที่ยวบิน
มีสายการบินที่บินมาประเทศออสเตรเลียมากมาย และราคาก็แตกต่างกันอย่างมาก คุณจึงควรเลือกสายการบินที่เหมาะสมที่สุด  ควรพิจารณาเรื่องระยะเวลาของการเดินทางและการแวะจอดตามที่ต่าง ๆ   เริ่มต้นด้วยการสอบถามจากสายการบินใหญ่หรือบริษัทท่องเที่ยว Aussie Specialist ใกล้บ้านคุณ 

การเดินทางที่สนามบิน
สนามบินนานาชาติในออสเตรเลียทุกแห่งจะมีบริการขนส่งสาธารณะทั่วไป เช่น เครือข่ายรถประจำทาง รถไฟ และแท็กซี่ ตลอดจนบริการขนส่งของเอกชนกับบริเวณใจกลางเมือง ทั้งมีรถบัสในสนามบินให้บริการขนส่งไปยังที่พักด้วยเช่นกัน 

การเดินทางด้วยเรือ
มีเรือสำราญนานาชาติมากมายเดินทางไปยังเมืองใหญ่แห่งต่าง ๆ ของออสเตรเลีย คุณจึงสามารถไปทัวร์ในเมืองแล้วกลับมาขึ้นเรือ หรืออาจหาที่พักอยู่ให้นานขึ้นอีก แล้วค่อยบินกลับทางเครื่องบินก็ได้  เรือสำราญส่วนใหญ่จะแวะจอดที่ออสเตรเลียในช่วงฤดูร้อน 

วีซ่า
หากคุณไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ คุณจะต้องมีวีซ่าจึงจะเข้าประเทศออสเตรเลียได้  ผู้ถือหนังสือเดินทางนิวซีแลนด์สามารถยื่นขอวีซ่าหลังเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้ว  ส่วนผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่น คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางออกจากประเทศของคุณ  คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้หลายประเภท เช่น วีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด (Working holiday visa) ที่สถานกงสุลออสเตรเลียใกล้บ้านคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียวีซ่าและการเข้าเมือง

ศุลกากรและการกักบริเวณ
กฎหมายศุลกากรของออสเตรเลียห้ามมิให้คุณพกพายาเสพติด สเตียรอยด์ อาวุธ อาวุธปืน และสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย  นอกจากนี้ยังห้ามมิให้พกพาสิ่งของทั่วไปบางอย่าง เช่น อาหารสดหรือในบรรจุภัณฑ์ ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ พืช เมล็ดพืช หนังสัตว์ และขนสัตว์อีกด้วย  ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินสูงสุดที่พกพาได้ แต่คุณต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากพกมาเกิน $10,000  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียหน้าศุลกากรและการกักบริเวณ  

ยารักษาโรค
ยาที่นำเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเพื่อการใช้ส่วนตัวนั้นจัดเป็นวัตถุควบคุม และคุณต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อคุณมาถึง  ขอแนะนำว่าคุณควรพกใบสั่งยาหรือจดหมายจากแพทย์ของคุณ ที่อธิบายสภาพทางการแพทย์ของคุณและรายละเอียดของยาที่คุณพกพามา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Medicare Australia

การฉีดวัคซีน
คุณไม่จำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน  เว้นแต่คุณจะมาจากหรือเคยแวะประเทศที่มีโรคไข้เหลืองระบาดภายในระยะเวลาหกวันก่อนที่คุณจะมาถึงออสเตรเลีย  กรุณาอ่านเอกสารของรัฐบาลออสเตรเลียข้อเท็จจริงเรื่องโรคไข้เหลือง

การประกันภัย
แนะนำอย่างยิ่งว่าคุณควรทำประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองเรื่องการลักขโมย ของหาย อุบัติเหตุ และปัญหาทางการแพทย์  หากคุณวางแผนจะเล่นกีฬาเชิงผจญภัยอย่างเช่นดำน้ำลึก บันจี้จัมพ์ มอเตอร์ไซด์ สกี และเดินป่า กรุณาตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยของคุณให้ความคุ้มครองในเรื่องเหล่านี้แล้ว  รัฐบาลออสเตรเลียได้ทำข้อตกลงต่างตอบแทนที่ครอบคลุมถึงเรื่องบริการสุขภาพแบบรัฐช่วยจ่ายบางส่วน สำหรับค่าบริการทางการแพทย์กับบางประเทศผ่านทางโครงการ Medicare  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Medicare Australia

การซื้อสินค้าปลอดภาษี
คุณสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้เมื่อคุณซื้อตั๋วเครื่องบินของคุณแล้ว  มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณสูงสุดที่คุณสามารถนำเข้ามาในประเทศ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  คุณต้องสำแดงสินค้าที่มีปริมาณเกินกำหนด ณ ด่านศุลกากร   นอกจากนี้ โปรดให้ความระมัดระวังเรื่องปริมาณของเหลวที่เราอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบิน  กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานศุลกากรของออสเตรเลีย

เคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สกุลเงิน การสื่อสาร สุขภาพ ความปลอดภัย และการเลือกซื้อสินค้า ต่างก็เป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนการท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียของคุณ หากคุณเป็นบุคคลทุพพลภาพ หรือจะเดินทางร่วมกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ คุณจำเป็นต้องทราบเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เรามีให้  ดูรายละเอียด

ภูมิอากาศของออสเตรเลีย
ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลียจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ของทวีป มีตั้งแต่ภูมิอากาศร้อนและร้อนชื้นทางตอนเหนือสุดไปจนถึงอากาศเย็นและหนาวจนมีหิมะตกทางตอนใต้ของประเทศ ฤดูกาลของเราจะตรงกันข้ามกับประเทศแถบซีกโลกเหนือ ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะเป็นฤดูร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นฤดูฝนทางพื้นที่เขตร้อนชื้นในภาคเหนือ  ฤดูหนาวของออสเตรเลียจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคม แต่ส่วนใหญ่อากาศจะไม่เย็นจัดมากนัก มีหิมะตกทางพื้นที่เทือกเขาทางตอนใต้ ส่วนรัฐทางภาคเหนือจะแห้งและมีแสงแดด  เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องปกป้องตัวคุณจากแสงอาทิตย์ของออสเตรเลียด้วยหมวก เสื้อเชิ้ต และครีมกันแดด SPF30+  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของรัฐบาลออสเตรเลีย

เขตเวลา
ออสเตรเลียมี 3 เขตเวลาคือ: เวลามาตรฐานตะวันออก (Eastern Standard Time - EST)  สำหรับรัฐทางภาคตะวันออก  เวลามาตรฐานกลาง (Central Standard Time - CST) สำหรับเขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีและรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และเวลามาตรฐานตะวันตก (Western Standard Time - WST) สำหรับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  เวลา CST จะช้ากว่า EST อยู่ครึ่งชั่วโมง และ WST จะช้ากว่า EST อยู่สองชั่วโมง 

การปรับเวลาออมแสง
เกือบทุกรัฐในออสเตรเลียจะปรับนาฬิกาของตนให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงระหว่างช่วงเวลาออมแสง (Daylight Saving period)  รัฐนิวเซาท์เวลส์, เขตปกครองออสเตรเลียนแคปิตอล, รัฐวิกตอเรีย, รัฐแทสเมเนีย และรัฐ ออสเตรเลียใต้ จะเริ่มปรับเวลาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน  ส่วนรัฐ ออสเตรเลีย ตะวันตก การปรับเวลาออมแสงจะทำกันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนมีนาคม  ส่วนเขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีและรัฐควีนส์แลนด์จะไม่มีการปรับเวลาออมแสง 

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับออสเตรเลีย