ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

คุณจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลีย เว้นแต่ว่าคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของนิวซีแลนด์สามารถขอวีซ่าเมื่อมาถึงออสเตรเลีย ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง คุณสามารถขอวีซ่าได้หลายประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าการทำงานในวันหยุด ที่สถานกงสุลออสเตรเลียที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอวีซ่าบางประเภททางออนไลน์

มีสิ่งสำคัญที่คุณควรทราบก่อนการขอหรือระหว่างรอรับวีซ่าของออสเตรเลีย  ซึ่งรวมถึงการขอวีซ่าที่ถูกประเภท ข้อกำหนดในการยื่นคำร้อง ข้อผูกมัดของคุณขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย ตลอดจนความสำคัญของการปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่า

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าชมที่เว็บไซต์สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลออสเตรเลีย [www.immi.gov.au]

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวเหมาะสำหรับผู้ที่มายังออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว การชมทิวทัศน์ เหตุผลทางสังคมหรือความบันเทิง เพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน หรือสำหรับจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การทำงานในระยะสั้น มีวีซ่าท่องเที่ยวมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการมายังออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยว เข้าชมเว็บไซต์สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อดูข้อกำหนดคุณสมบัติ

ETA (ผู้มาเยือน) (ซับคลาส 976)
สิทธิในการมายังออสเตรเลียในระยะสั้นเป็นเวลาถึง 3 เดือนที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีให้สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากหลาย ๆ ประเทศและเขตภูมิภาค ซึ่งอาศัยอยู่ภายนอกออสเตรเลีย

eVisitors (ซับคลาส 651)
สิทธิในการมายังออสเตรเลียสำหรับจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือทางธุรกิจเป็นเวลาถึงสามเดือนที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีให้สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากสหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ ในยุโรปหลายประเทศซึ่งอาศัยอยู่ภายนอกออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยว (ซับคลาส 676)
วีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้พักในออสเตรเลียได้เป็นเวลาถึงสาม หรือหก หรือ 12 เดือน ผู้ร้องขอสามารถขอได้ทั้งภายนอกและในออสเตรเลีย นักท่องเที่ยวบางคนจะมีสิทธิในการยื่นใบสมัครทางออนไลน์เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว e676

วีซ่าเยี่ยมครอบครัวโดยมีผู้สนับสนุน (Sponsored Family Visitor visa) (ซับคลาส 679)
สำหรับผู้ที่กำลังหาทางไปเยี่ยมครอบครัวในออสเตรเลียเพื่อพักเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน ต้องมีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากพลเมืองของออสเตรเลียหรือผู้ที่พักอาศัยถาวร

ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของออสเตรเลียจากบางประเทศจะมีสิทธิในการเดินทางผ่านออสเตรเลียโดยไม่มีวีซ่า หากคุณไม่มีคุณสมบัติในการผ่านประเทศแบบไม่มีวีซ่า คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าเดินทางผ่าน

วีซ่าการทำงานในวันหยุด (Working Holiday visa)

โปรแกรมการทำงานในวันหยุดและโปรแกรมทำงานและท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพิ่มความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างประเทศที่ตกลงกัน โดยการอนุญาตให้หนุ่มสาวขยายวันหยุดด้วยการจ้างงานเป็นระยะสั้น ีวีซ่าการทำงานในวันหยุดมีสองประเภท:

วีซ่าการทำงานในวันหยุด (Working Holiday visa) (ซับคลาส 417)
สำหรับผู้ที่มาจากเบลเยียม แคนาดา สาธารณรัฐไซปรัส เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง สาธารณรัฐไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร

วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว (Work and Holiday visa) (ซับคลาส 462)
สำหรับผู้ร้องขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวและทำงานในออสเตรเลียจากบังกลาเทศ ชิลี อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย ไทย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา

สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดทำเอกสารข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการพักอาศัยชั่วคราวในออสเตรเลีย เช่น โปรแกรมการทำงานในวันหยุดและโปรแกรมทำงานและท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลการทำงานในออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียน (Student visa)

เป็นวีซ่าพิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในออสเตรเลีย และสำหรับพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาในออสเตรเลีย

มีวีซ่านักเรียนอยู่แปดกลุ่มย่อย โดยขึ้นอยู่กับประเทศของหนังสือเดินทางของคุณและหลักสูตรที่เรียน ตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับวิธีการขอวีซ่าที่ถูกต้องเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของคุณ

นอกจากนี้ยังมีวีซ่าการฝึกอบรมโดยมีผู้สนับสนุน (Sponsored Training Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการมายังออสเตรเลียด้วยโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพหรือรับการฝึกอบรมการทำงานในสถานที่จริง

สิทธิการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authority)

สิทธิการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) อนุญาตให้บุคคลสามารถมายังออสเตรเลียสำหรับจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือทางธุรกิจในระยะสั้นเป็นเวลาถึงสามเดือน ETA มีให้บริการสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากมากกว่า 30 ประเทศ เขตภูมิภาค และสถานที่ สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติ โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลออสเตรเลีย

วีซ่า eVisitor (eVisitor visa)

eVisitor อนุญาตให้ผู้มาเยือนเดินทางมายังออสเตรเลียสำหรับจุดประสงค์ทางธุรกิจและการท่องเที่ยวเป็นเวลาถึงสามเดือน การขอวีซ่า eVisitor สามารถทำได้ฟรีและมีให้บริการสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปหลายประเทศ สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติ โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลออสเตรเลีย

การขยายเวลาการพักในออสเตรเลีย

หากคุณอยู่ในออสเตรเลียแล้ว และถือ ETA (ผู้มาเยือน) (ซับคลาส 976), eVisitor (ซับคลาส 651), วีซ่าท่องเที่ยว e676, หรือวีซ่าท่องเที่ยวแบบยื่นเอกสาร (ซับคลาส 676) ที่ยินยอมให้พักเป็นเวลาสามเดือนหรืออยกว่า คุณสามารถขยายเวลาการพักในออสเตรเลียได้สูงสุดเป็นเวลาหกเดือน สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลออสเตรเลีย

โปรดทราบว่าข้อมูลนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ และคุณควรตรวจสอบกับเว็บไซต์สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อการรับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

 

ศุลกากรและการกักกันของออสเตรเลีย

กฎหมายศุลกากรของออสเตรเลียห้ามมิให้คุณพกพายาเสพติด สเตียรอยด์ อาวุธ อาวุธปืน และสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย  นอกจากนี้ยังห้ามมิให้พกพาสิ่งของทั่วไปบางอย่าง เช่น อาหารสดหรือในบรรจุภัณฑ์ ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ พืช เมล็ดพืช หนังสัตว์ และขนสัตว์อีกด้วย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินสูงสุดที่พกพาได้ แต่คุณต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากพกมาเกิน $10,000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การป้องกันเขตแดนและศุลกากรออสเตรเลีย www.customs.gov.au
 สำหรับหน่วยบริการกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย โปรดดูที่ daff.gov.au/aqis

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติมีความรับผิดชอบในการออกวีซ่าให้แก่ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว ทำงาน เรียน หรืออาศัยในออสเตรเลีย โดยมีหน้าที่ในการจัดการการเข้าประเทศและการอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ที่อยู่ในออสเตรเลีย ตลอดจนความปลอดภัยของชายแดนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้ข้อมูลและแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการย้ายถิ่นไปยังออสเตรเลีย และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย และกิจการพหุวัฒนธรรมต่างๆ เข้าชมที่ www.immi.gov.au

หน่วยบริการการป้องกันเขตแดนและศุลกากรออสเตรเลีย [www.customs.gov.au] จะจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงของชายแดนออสเตรเลีย โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลอื่น ๆ และหน่วยงานระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรมตำรวจแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย หน่วยบริการกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ตลอดจนกระทรวงกลาโหม เพื่อตรวจจับและยับยั้งการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน เข้าชมที่ www.customs.gov.au

หน่วยบริการกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย (AQIS) [www.daff.gov.au/aqis] จะจัดการการควบคุมการกักกันที่ชายแดนออสเตรเลียเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเข้ามาภายในประเทศของศัตรูพืชและโรค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลออสเตรเลียและความรับผิดชอบ โปรดดูที่ www.australia.gov.au

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับออสเตรเลีย