ความปลอดภัยบนท้องถนนของออสเตรเลีย

ถนนในเขตชนบทห่างไกล เขตปกครองนอร์เทิร์นเทอริทอรี © Connections และการท่องเที่ยวในออสเตรเลีย

ความปลอดภัยบนท้องถนนของออสเตรเลีย

ปฏิบัติตามคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนเพียงไม่กี่ข้อ สามารถช่วยให้คุณขับรถเที่ยววันหยุดในออสเตรเลียได้ปลอดภัย และสนุกสนานมากขึ้น

การขับขี่ยานพาหนะในออสเตรเลีย

หากคุณต้องการขับรถในออสเตรเลีย คุณต้องมีใบขับขี่สากลที่ถูกต้อง ประกอบกับใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศที่คุณอาศัยอยู่

Keep left
ชิดซ้าย

ชิดซ้าย

บนถนนที่รถวิ่งสวนกัน การขับรถในประเทศออสเตรเลียจะต้องชิดซ้าย ให้ผู้ร่วมทางคอยเตือนคุณในเรื่องนี้ทุกครั้งที่ออกรถ และเมื่อคุณเลี้ยวที่สี่แยก คุณต้องไม่ลืมที่จะมองทางขวา ทางซ้าย แล้วมองขวาอีกครั้งเวลาเดินข้ามถนน หากไม่มีสัญญาณไฟจราจรอยู่ใกล้ๆ

เข็มขัดนิรภัยและที่นั่งสำหรับยึดเหนี่ยวเด็ก
เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยและที่นั่งสำหรับยึดเหนี่ยวเด็ก

คุณจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอขณะขับรถ ผู้โดยสารทุกคนในรถก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นกัน เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีต้องมีที่นั่งสำหรับยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมตามขนาดตัวและน้ำหนักของเด็ก

Obey the road signs
ปฏิบัติตามป้ายบนถนน

ปฏิบัติตามป้ายบนถนน

คุณควรศึกษาป้ายต่างๆ บนถนนในออสเตรเลียให้คุ้นเคย และต้องปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ

Road markings
เครื่องหมายบนถนน

เครื่องหมายบนถนน

เมื่อมีเครื่องหมายอยู่กลางถนนเป็นเส้นประเส้นเดียว คุณสามารถขับรถข้ามเส้นเพื่อแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย ถ้าเส้นกลางถนนมีสองเส้น ห้ามขับรถแซงหากเส้นที่อยู่ใกล้รถคุณเป็นเส้นยาวตลอด ไม่ใช่เส้นประ เมื่อมีการทาสีถนนเป็นรูปลูกศร คุณต้องขับในทิศทางที่ลูกศรชี้เท่านั้น

Speed limits are enforced in Australia
ในออสเตรเลียมีการจำกัดความเร็ว

ในออสเตรเลียมีการจำกัดความเร็ว

ในออสเตรเลียมีการจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัด ความเร็วที่จำกัดคือความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้บนท้องถนน และคุณจะต้องไม่ขับเร็วเกินกว่าที่จำกัดไว้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ถนนบางสายไม่มีป้ายจำกัดความเร็วที่ชัดเจน แต่ยังคงมีการจำกัดความเร็วอยู่ คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับเขตที่พักอาศัยและเขตโรงเรียน

Alcohol and drugs
แอลกอฮอล์และยา

แอลกอฮอล์และยา

การขับขี่ยานพาหนะขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาและแอลกอฮอล์เป็นอันตรายอย่างยิ่ง กฎหมายออสเตรเลียมีบทลงโทษที่รุนแรงหากถูกจับในข้อหานี้ ในประเทศออสเตรเลีย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถหากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ 0.05 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่านั้น หากคุณถือใบขับขี่ทดลอง หรือใบขับขี่ชั่วคราว ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะต้องเป็นศูนย์ตลอดเวลา การขับขี่ยานพาหนะหลังกินยาที่มีผลต่อความสามารถในการขับขี่ถือว่าผิดกฎหมาย และมีบทลงโทษที่รุนแรง

No mobile phones
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ซึ่งรวมถึงการโทรออกหรือรับสาย การส่งข้อความ เล่นเกม หรือเข้าเว็บต่างๆ

Take a break and arrive safely
จอดพักและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

จอดพักและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

การท่องเที่ยวระยะทางไกลๆ ถือเป็นเรื่องธรรมดาในออสเตรเลีย คุณจึงควรวางแผนการเดินทางโดยมีการจอดพักหลายๆ ครั้ง และต้องมั่นใจว่ารถคุณจะมีน้ำมันเพียงพอสำหรับการเดินทาง บนทางหลวงสายหลักและถนนสายต่างๆ จะมีพื้นที่จอดพักทุกๆ 80-100 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่ต้องการจอดและพักยามเหนื่อยล้า

Driving in rural and remote areas
การขับขี่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล

การขับขี่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล

การขับขี่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกลต้องอาศัยทักษะพิเศษ และความรู้เกี่ยวกับสภาพถนนแบบต่างๆ ต้องมั่นใจว่ายานพาหนะของคุณอยู่ในสภาพดีและได้ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่นาน เตรียมยางสำรอง เครื่องมือ และน้ำไว้ด้วยเสมอ หากคุณท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกลทางหลวงสายหลัก ต้องมั่นใจว่าคุณมีน้ำมัน อาหาร และน้ำมากพอ พื้นที่ห่างไกลของเราอยู่ไกลจากเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพราะฉะนั้นการวางแผนก่อนออกเดินทางนั้นสำคัญมาก หากคุณวางแผนจะท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกลทางหลวงสายหลัก คุณควรแจ้งให้ครอบครัวและเพื่อนทราบเส้นทางที่จะไป และเวลาที่คาดว่าจะกลับ (ETA) คุณอาจพิจารณาเช่าอุปกรณ์สื่อสารฉุกเฉินอย่าง โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม หรืออุปกรณ์ทุ่นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียม (EPRIB)

Road conditions
สภาพถนน

สภาพถนน

ถนนจะมีสภาพต่างกันไปตั้งแต่ถนนลาดยาง ไปจนถึงถนนกรวดและถนนลูกรัง หากคุณกำลังจะเดินทางบนถนนลูกรัง คุณควรใช้รถโฟร์วิว (4WD) ไม่ควรใช้ความเร็วขณะขับรถบนถนนลูกรังเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย เช่น หลุม ขอบถนน และพื้นผิวถนนที่เปลี่ยนไป หากคุณขับรถตกขอบถนน อย่าเพิ่งกลับขึ้นถนนทันที แต่ให้ลดความเร็วลง แล้วกลับขึ้นมาบนถนนเมื่อรถแล่นด้วยความเร็วระดับที่ปลอดภัยแล้ว ปฏิบัติตามป้ายปิด

สภาพถนนที่เปลี่ยนไปจากเหตุน้ำท่วมหรือไฟป่า
สภาพถนนที่เปลี่ยนไป

สภาพถนนที่เปลี่ยนไปจากเหตุน้ำท่วมหรือไฟป่า

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศรุนแรง บางพื้นที่อาจถูกน้ำท่วมและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศอาจจะเผชิญสภาพอากาศรุนแรงอย่างอื่นเช่น ไฟป่า หรือพายุไซโคลน ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเสมอ และตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณจะไป ไม่ควรพยายามขับรถตัดถนนที่มีน้ำท่วม เพราะกระแสน้ำมักรุนแรงจนพัดรถของคุณลอยไปตามน้ำได้ คุณสามารถติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉินประจำรัฐ (SES) ได้ หรือโทร 000 หากคุณตกอยู่ในสถาณการณ์ฉุกเฉิน

Watch out for wildlife and livestock
ระมัดระวังสัตว์ป่าและปศุสัตว์

ระมัดระวังสัตว์ป่าและปศุสัตว์

ระมัดระวังสัตว์ป่าบนท้องถนน เช่น จิงโจ้ นกอีมู ตัววอมแบ็ต และโคอาล่า ปศุสัตว์ เช่น วัวอาจกำลังกินหญ้าข้างถนนที่ไม่มีรั้วกั้น คุณควรขับขี่ด้วยความเร็วที่ปลอดภัยอยู่เสมอ เมื่อมีสัตว์ข้ามถนนตัดหน้าคุณจะได้ลดความเร็วลงได้ อย่าเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเพราะอาจทำให้รถกลิ้งตกจากถนนได้

Articulated Trucks
รถบรรทุกแบบพ่วง

รถบรรทุกแบบพ่วง

ขบวนรถพ่วงหลายตอน หรือรถบรรทุกแบบพ่วงอาจมีความยาวเท่ารถยนต์ 10 คันต่อกัน ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณอาจต้องขับเป็นระยะทางไกลสุด 2.5 กิโลเมตรเพื่อแซงรถประเภทนี้ เผื่อระยะให้มากเข้าไว้ ก่อนจะแซงขบวนรถพ่วงหลายตอน เพราะรถประเภทนี้มักส่ายไปมาขณะที่คุณแซง ระมัดระวังเรื่องแรงลมขณะขับผ่าน เพราะลมอาจดูดรถคุณเข้าหารถพ่วงได้

If your vehicle breaks down
ถ้ารถของคุณเสีย

ถ้ารถของคุณเสีย

ถ้ายานพาหนะของคุณเสีย อย่าออกจากรถ เพราะรถสามารถให้ร่มเงาและปกป้องคุณจากสภาพอากาศเลวร้ายได้ โปรดรอความช่วยเหลืออยู่ในรถ

Emergency assistance
ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

000 คือหมายเลขบริการฉุกเฉินของออสเตรเลีย

พวกเขาสามารถต่อสายถึงตำรวจ รถพยาบาล หรือสถานีดับเพลิงให้คุณได้ คุณควรติดต่อ 000 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

E-tags and tolls
E-tag และค่าผ่านทาง

E-tag และค่าผ่านทาง

ทางด่วนหลายสายรอบๆ เมืองใหญ่ในออสเตรเลียมีการเก็บค่าผ่านทาง คุณจำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งาน บางที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ คุณจะไม่สามารถจ่ายค่าผ่านทางด้วยเงินสดที่ช่องเก็บเงินได้ แต่จะต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยแท็ก หรือพาสอิเล็กทรอนิกส์แทน คุณสามารถตั้งค่าพาสก่อนออกจากบ้านได้ หรือหลังจากใช้ทางด่วนแล้วไม่เกินสามวัน E-tag สามารถใช้ได้กับทางด่วนเกือบทั่วประเทศออสเตรเลีย แต่ก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานจราจรและเส้นทางเดินรถของรัฐนั้นๆ ก่อนเป็นดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ

Car Hire
เช่ารถยนต์

เช่ารถยนต์

การเช่ารถยนต์ในออสเตรเลียเป็นการลงทุนที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ถ้าคุณวางแผนจะเที่ยวออสเตรเลียโดยรถยนต์ เมื่อเช่ารถยนต์ในออสเตรเลีย สิ่งสำคัญทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถเช่าคือใบขับขี่ที่ถูกต้อง บัตรเครดิตเพื่อความปลอดภัย และพาสปอร์ตสำหรับระบุตัวตน คุณจะพบบริษัทใหญ่ๆ ที่ดำเนินกิจการรถเช่าข้ามชาติได้ในออสเตรเลีย เช่น Avis Car Rental, Hertz, Thrifty, Budget และ Europcar

ความปลอดภัยของการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน
รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน

ความปลอดภัยของการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน

หากคุณขับขี่รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์ขนาดเบา หรือจักรยาน คุณจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลา หากขับบนถนน คุณต้องปฏิบัติตามป้ายบนถนน และสัญญาณไฟจราจร รวมถึงจำกัดความเร็วด้วย โปรดระมัดระวังเรื่องสภาพถนนอยู่เสมอ และอย่าลืมเผื่อระยะให้มากๆ เปิดไฟเลี้ยวเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนเลนหรือแซง ขับขี่โดยเปิดไฟหน้าและสวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับออสเตรเลีย