นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของการท่องเที่ยวออสเตรเลียภายนอกประเทศ

การท่องเที่ยวออสเตรเลีย (TA) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ดูแลตลาดการท่องเที่ยว ทั้งภายในและในต่างประเทศ นำเสนอข้อมูลวิจัยและคาดการณ์สำหรับภาคการท่องเที่ยว

TA เข้าใจดีว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญยิ่งสำหรับท่าน เรามีข้อผูกพันตามหลักปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล Information Privacy Principles (IPP) ในพระราชบัญญัติกฎหมาย Privacy Act 1988 (ออสเตรเลีย) หาก TA สื่อสารกับท่านทางอีเมล์  ถือว่ามีข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติกฎหมาย Spam Act 2003 (ออสเตรเลีย) ด้วย

TA ยังมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น ที่ใช้กับขอบเขตอำนาจศาลในประเทศต่าง ๆ ซึ่งการท่องเที่ยวออสเตรเลียดำเนินงานอยู่
นโยบายความเป็นส่วนตัวภายนอกประเทศนี้ใช้กับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานการท่องเที่ยวออสเตรเลียทุกแห่ง (ในออสเตรเลียและต่างประเทศ) หมวด 6 ประกอบด้วยบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวในการใช้งานออนไลน์ (ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ TA)

 
1. TA รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม จะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน เมื่อท่าน:

   * สมัครรับจดหมายข่าวหรือลงทะเบียนขอรับเอกสารโปรชัวร์ (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของ TA)

   * สมัครเข้าร่วมหรือเข้าแสดงนิทรรศการในงานของ TA หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมใด ๆ ที่งานนั้น

   * ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการ Visiting Journalists Program หรือโครงการผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประเทศ ออสเตรเลีย

   * ติดต่อธุรกิจกับเรา (ไม่ว่าในฐานะพนักงานหรือหนึ่งในผู้ให้บริการจากภายนอกของเรา หรือหากท่านทำงานให้กับหน่วยงานตัวแทนรัฐบาลที่เราติดต่อด้วย หรือในขอบข่ายของการทำธุรกรรม หรือหากท่านยินดีมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราด้วยความเต็มใจ)
ในแต่ละกรณี เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานที่ระบุไว้นั้นดำเนินไปได้ ตัวอย่างเช่น:

   * หากท่านเป็นตัวแทนท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าร่วมใน "โครงการผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประเทศ ออสเตรเลีย " ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมชื่อ เพศ วันเกิด ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลในการติดต่อทางธุรกิจของท่านไว้

 * หากท่านเป็นผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์จากเรา เราจะรวบรวมชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ กลุ่มอายุ และข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการพักผ่อนวันหยุดที่ท่านมีความประสงค์ วิธีนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าสามารถมอบเอกสารข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นที่น่าสนใจแก่ท่านมากที่สุด และ

 * โดยทั่วไปหากท่านติดต่อธุรกิจกับเรา เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของท่าน (เพื่อการสื่อสารทั่วไปในทางธุรกิจ)
เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานและผู้รับจ้างงานจากเรา (ทะเบียนประวัติ) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในทะเบียนประวัติและในระเบียนอื่น ๆ ของ TA จะเก็บเป็นบันทึกข้อมูลของ TA ที่ Register of Federal Personal Information Digests ในความดูแลของ Office of the Federal Privacy Commissioner อันเป็นหน่วยงานของรัฐ (ดูที่ http://www.privacy.gov.au/government/digest/index.html)
 

2. เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไรบ้าง

เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มอบเอกสารเผยแพร่หรือบริการต่าง ๆ ตามที่ท่านร้องขอได้ หรือเพื่อให้สามารถดำเนินการตามที่กฎหมายระบุไว้ได้ (หรือทั้งสองประการ) วัตถุประสงค์เฉพาะของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จะอธิบายไว้ทั้งในขณะที่เราทำการจัดเก็บข้อมูลนั้น หรือจะทราบได้โดยชัดเจนจากวิธีการรวบรวม ภายใต้หลักปฏิบัติของ IPP เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้มาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของการเก็บรวบรวม หรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น หากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากนี้ จะต้องได้รับคำยินยอมจากท่านก่อน ขณะที่ศูนย์ add ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการส่งข้อมูลถึงท่านทางอีเมล์ (รวมถึงจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์) เราจะเปิดโอกาสให้ท่าน “ยกเลิกการบอกรับสมาชิก” ได้ทุกเมื่อ โดยเราจะดำเนินการตามความประสงค์
 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกมอบให้แก่ผู้อื่นหรือไม่

TA จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในวงจำกัดเท่านั้น ตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลมีอธิบายไว้ด้านล่างนี้ TA จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ในระหว่างการจัดงานแสดงสินค้ากับหน่วยงานท่องเที่ยวประจำรัฐ และประจำเขตปกครองของออสเตรเลีย หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ การท่องเที่ยว ออสเตรเลีย ตะวันตก การท่องเที่ยวแทสเมเนีย การท่องเที่ยวนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี คณะกรรมการการท่องเที่ยว ออสเตรเลียใต้ การท่องเที่ยวนิวเซาท์เวลส์ การท่องเที่ยวควีนส์แลนด์ การท่องเที่ยววิกตอเรีย และการท่องเที่ยวออสเตรเลียนแคปิตอล ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก ที่ช่วยเราดำเนินธุรกิจ (เช่น ที่ปรึกษาด้านไอที สำนักพิมพ์ เป็นต้น) หาก TA ว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก เราจะกำหนดให้ผู้รับจ้างงานเหล่านั้นปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว ตามข้อผูกพันโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ที่ TA ดำเนินการตามหลักปฏิบัติ IPP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
ของ TA ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผย ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ร่วมโครงการอาจถูกเปิดเผยให้แก่องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของออสเตรเลีย เช่น สายการบิน โรงแรม ผู้จัดทัวร์ และผู้จัดหาสินค้า ทั้งนี้ TA จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี้ได้เฉพาะเมื่อท่านให้คำยินยอมอย่างแน่ชัด หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ Privacy Act ตัวอย่างเช่นเมื่อมีการร้องขอตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติ Freedom of Information Act 1982 (FOI Act) อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าใช้ระเบียนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ FOI Act ที่ร่างขึ้นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน


4. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

TA ให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TA เก็บบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลบางส่วน (ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค) จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานเราในต่างประเทศ ในแต่ละกรณี ระบบไอทีของเราได้รับการป้องกันด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่เหมาะสม หากท่านไม่ได้อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย และเราต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย เราจะถามความยินยอมของท่านในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน หากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกย้ายโอนไปยังประเทศออสเตรเลีย โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หากท่านเคยติดต่อกับ TA มาก่อนและไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บไว้ในประเทศออสเตรเลีย ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลของเราได้ทุกเมื่อ (ใช้ข้อมูลที่ติดต่อในหมวด 7 ด้านล่าง) นอกจากนี้เรายังกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของเราจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย บุคลากรของ TA ต่างมีข้อผูกพันที่ต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับ ตามเงื่อนไขการว่าจ้างงาน โดยรวมถึงการระวังรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ TA เก็บรวบรวมไว้


5. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ภายใต้พระราชบัญญัติ Privacy Act ท่านมีสิทธิ์ในการขอเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ TA เก็บไว้ ท่านยังมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและทันสมัย หากท่านต้องการเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามี โปรดเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงและงานบริหาร (Risk and Administration Manager) ตามข้อมูลที่ติดต่อในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


6. ประเด็นความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของ TA ถือเป็นที่เข้าใจว่าท่านได้ยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงความยินยอมต่อข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยทั่วไปท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ TA ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเราอาจต้องขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนขอรับสิ่งตีพิมพ์ของเราหรือเข้าร่วมในการจัดงานใด เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่าน ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะขออนุญาตจากท่านให้สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับท่านหลังจากนั้น และขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอาไว้ในฐานข้อมูลที่บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา และไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลจากเราอีกต่อไป เพียงปฏิบัติตามวิธี “เลิกการบอกรับสมาชิก” ที่ปรากฏในส่วนท้ายของอีเมลถึงท่าน หรือติดต่อเราตามข้อมูลที่ติดต่อที่ระบุไว้ในหมวด 7 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลภายนอกได้ตลอดเวลา TA จะไม่พยายามกระทำการใด ๆ เพื่อระบุผู้ใช้เว็บไซต์หรือกิจกรรมการเรียกดูเว็บของผู้นั้น ยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยครั้ง เช่น การสืบสวนจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย โดยมีหมายศาลให้ตรวจสอบบันทึกการใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลสถิติและไฟล์บันทึกจะเก็บรักษาไว้โดยไม่มีกำหนด และอาจนำมาใช้ได้ทุกเมื่อด้วยวิธีใด ๆ ที่จำเป็นต่อการป้องกันการละเมิดความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจถึงความครบถ้วนของข้อมูลจาก TA

โดยทั่วไปในเว็บไซต์ของ TA จะมีเก็บบันทึกที่อยู่ IP (ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์) ต่าง ๆ เพื่อติดตามการใช้งานของผู้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้ไม่เปิดเผยตัวตน เรานำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มและสถิติต่าง ๆ เช่น มีส่วนใดของเว็บไซต์เราที่มีผู้เข้าชม และเวลาที่ใช้ในส่วนนั้น เราจะไม่เชื่อมต่อที่อยู่ IP ของท่านกับสิ่งที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในบางกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อข้อมูลการใช้งานของท่านไม่เป็นความลับ TA จะแจ้งเตือนให้ทราบ และให้โอกาส “opt out” ได้

เมื่อเราได้รับข้อมูลการเข้าใช้เว็บของท่านหรือเกี่ยวกับท่าน เราอาจนำมาใช้ในงานวิจัย หรือปรับปรุงไซต์และบริการที่เรามอบให้กับท่านได้

   ก) กกี้

   หน้าเว็บบางหน้าของ TA มีการใช้ “กกี้” ซึ่งเป็นไฟล์เล็ก ๆ หลายไฟล์ที่สามารถเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อบันทึกข้อมูล ไฟล์คุกกี้ช่วยให้เราจำได้ว่าท่านคือใคร คุกกี้ช่วยให้การเข้าใช้เว็บเพจในครั้งต่อไปของท่านง่ายลงและสะดวกมากขึ้น ท่านสามารถตั้งเบราเซอร์แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้เพื่อให้มีเวลาตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้นั้นหรือไม่ (อย่างไรก็ตาม การไม่ยอมรับคุกกี้อาจทำให้เว็บเพจ บางหน้าแสดงผลไม่ถูกต้องหรือท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานข้อมูลบางส่วน) เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาชื่อ ที่อยู่อีเม หรือข้อมูลใด ๆ ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้จากคุกกี้

   ข) ความปลอดภัยขณะออนไลน์

   TA มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัย ความครบถ้วน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้กับไซต์ของเรา และมีการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยเป็นระยะตามเทคโนโลยีปัจจุบัน

   ท่านจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้โดยปริยายอันเนื่องมาจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต TA ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้กับไซต์ของเรา หากท่านมีข้อกังวลใจในเรื่องนี้ TA มีวิธีอื่น ๆ ในการรับและให้ข้อมูล เช่น การส่งทางไปรษณีย์ปกติ โทรศัพท์ และโทรสาร

 ไซต์ของ TA อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น การเชื่อมต่อกับไซต์ภายนอกไม่ถือเป็นการสนับสนุน อนุมัติหรือเห็นชอบต่อไซต์เหล่านี้ ผู้เยี่ยมชมไซต์เหล่านั้นพึงใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและระเบียบปฏิบัติของแต่ละไซต์

7. ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่ TA จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงและงานบริหาร ตามข้อมูลที่ติดต่อด้านล่างนี้:

อีเมล:           privacy@tourism.australia.com

ไปรษณีย์:      GPO 2721 Sydney NSW 1006 Australia

โทรศัพท์:      +61 2 9360 1111

การท่องเที่ยวออสเตรเลียมีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเป็นระยะ และสงวนสิทธิ์การใช้ดุลยพินิจของตนแก้ไขหรือตัดทอนบางส่วนของนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ

ปรับปรุงนโยบายเมื่อ: มกราคม 2550