ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทัศนียภาพทางอากาศของเมืองคูลัม ชายฝั่ง Sunshine รัฐควีนส์แลนด์ © การท่องเที่ยวรัฐควีนส์แลนด์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.ข้อมูลเบื้องต้น

(ก)

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา" หมายถึง การท่องเที่ยวออสเตรเลีย

(ข)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นข้อบังคับใช้สำหรับท่านในการเข้าใช้งานไซต์อินเทอร์เน็ต www.australia.com หรือไซต์อื่นๆ ที่เป็นของและดำเนินการโดยการท่องเที่ยวออสเตรเลีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง nothinglikeaustralia.com (ไซต์) การใช้งานไซต์นี้หมายถึงท่านยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงการแก้ไขต่างๆ ที่อ้างถึงในข้อ (ค)

(ค)

เราอาจทบทวนแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยการปรับปรุงข้อความที่ประกาศไว้ ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศ

(ง)

การนำบางส่วนหรือคุณสมบัติบางประการของไซต์นี้ไปใช้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบในกรณีดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ

(1)

จะมีผลต่อการที่ท่านนำบางส่วนหรือคุณสมบัติบางประการของไซต์ไปใช้งาน อันนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไข และ

(2)

หากมีความขัดแย้งกัน จะมีผลเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

(ก)

ท่านรับรู้ว่าเนื้อหาในไซต์ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อาจมี ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ "เนื้อหา" หมายถึงทุกสิ่งที่ท่านอาจได้เห็น อ่าน ฟัง อัพโหลด ดาวน์โหลด เข้าใช้งานโดยตรงหรือผ่านทางไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ไฟล์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปภาพ งานศิลป์ กราฟิก การออกแบบ ภาพถ่าย ภาพประกอบ ตัวอักษร ดนตรี เพลง วิดีโอ แท็ก และวัสดุอื่น หรือสิ่งใดๆ ก็ตามภายในไซต์)

(ข)

ห้ามมิให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วยตัวท่านเอง หรืออนุญาต หรือมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย:

(1)

จำหน่าย, ทำซ้ำ, เผยแพร่, แจกจ่าย, สื่อสารต่อสาธารณะ (เช่น การจัดไว้ให้ทางออนไลน์หรือการส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) แก้ไข, แสดง, ดำเนินการในที่สาธารณะ, ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยน, เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้เนื้อหาบางส่วน (หรือส่วนใดที่ระบุได้ว่าเป็นของเนื้อหานี้) ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หรือ

(2)

ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตามเมื่อใช้ไซต์ หรือเนื้อหา

(ค)

ไม่มีสิ่งใดที่ท่านทำบนไซต์หรือที่ทำเกี่ยวกับไซต์ จะเป็นการถ่ายโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาไปให้กับท่านหรือทำให้ท่านมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

(ง)

ท่านตกลงว่าการท่องเที่ยวออสเตรเลียเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าในโลโก้ทางการตลาด "ออสเตรเลีย", ชื่อโดเมน AUSTRALIA.COM, www.nothinglikeaustralia.com คำที่ปรากฏในโฆษณาของการท่องเที่ยวออสเตรเลียบนไซต์ และโลโก้ของหน่วยงาน "การท่องเที่ยวออสเตรเลีย" (เครื่องหมายการค้าของการท่องเที่ยวออสเตรเลีย) การท่องเที่ยวออสเตรเลียสงวนสิทธิ์ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของการท่องเที่ยวออสเตรเลีย ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของการท่องเที่ยวออสเตรเลียโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์ของเราเป็นสมบัติของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

(จ)

แผนที่ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์นี้จัดให้โดย NASA ในการใช้แผนที่เหล่านี้ การท่องเที่ยวออสเตรเลียต้องดำเนินการต่อไปนี้:

(1)

NASA กำหนดให้ระบุว่าตนเป็นเจ้าของภาพเหล่านี้ และ

(2)

จะต้องบอก URL ของ Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูได้ที่ http://visibleearth.nasa.gov/useterms.php

3.เนื้อหาของไซต์

(ก)

เราพยายามที่จะทำให้เนื้อหาของไซต์ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าเนื้อหามีความถูกต้องหรือเป็นข้อมูลล่าสุด

(ข)

ท่านรับรู้ว่าเนื้อหาในไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

(ค)

ราคาทั้งหมดที่อ้างอิงในไซต์นี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น

(ง)

ควรใช้ราคาที่อ้างอิงในไซต์นี้เป็นแนวทางเท่านั้น เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

(จ)

เนื้อหาบางส่วนของไซต์รวมถึง บทความ การสนับสนุนและการส่งเสริมการขาย เป็นการโฆษณาที่มีการจ่ายเงินสนับสนุน (เนื้อหาที่มีผู้อุปถัมภ์) ซึ่งหมายความว่าการท่องเที่ยวออสเตรเลียอาจได้รับการชำระเงินหรือผลประโยชน์อื่นเป็นการตอบแทนสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เนื้อหาจากผู้อุปถัมภ์ในไซต์นี้ การท่องเที่ยวออสเตรเลียไม่รับรองความถูกต้อง อนุมัติ หรือเห็นชอบต่อเนื้อหาจากผู้อุปถัมภ์

(ฉ)

มุมมองจากประชาชนทั่วไปที่อัพโหลดเนื้อหาไว้ในไซต์ไม่ใช่มุมมองของเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ประกาศไว้ในไซต์ โดยบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาของบุคคลที่สาม การที่ท่านให้ความเชื่อถือต่อเนื้อหาที่ประกาศไว้ในไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

(ช)

ถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหาที่ได้ประกาศไว้ในไซต์มีความก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดส่งอีเมล์แจ้งให้เราทราบที่ feedback@tourism.australia.com พร้อมด้วยลิงก์ไปยังเนื้อหาดังกล่าวและเหตุผลที่ท่านคัดค้านเนื้อหานั้น เราจะพิจารณาคำคัดค้านของท่าน และระบุว่าควรลบเนื้อหานั้นหรือไม่ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4.การใช้ไซต์ของท่าน

(ก)

ห้ามมิให้ท่าน:

(1)

ใช้ไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่อยู่ภายใต้การชี้แนะของบิดามารดาหรือผู้ปกครองหากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่บังคับใช้;

(2)

ขัดขวางหรือแทรกแซงไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อหรือทำงานผ่านไซต์นี้

(3)

ผลิตซ้ำเนื้อหาใดๆ จากไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเราอาจยับยั้งหรืออนุญาต (เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เรายอมรับได้) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

(4)

ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ หรือ

(5)

ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของไซต์

(ข)

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล การกระทำ หรือสิ่งใด หมายถึงความเกี่ยวข้องกับบุคคล การกระทำ หรือสิ่งนั้น ในเรื่องต่อไปนี้:

(1)

กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบใดของประเทศ (หรือหน่วยงานย่อยของประเทศหนึ่งๆ);

(2)

เงื่อนไขภายใต้การอนุญาตของประเทศ (หรือหน่วยย่อยของประเทศหนึ่งๆ) และ

(3)

การพิจารณาทางกฎหมายหรือข้อผูกพันใดๆ การตัดสินใจ หรือการชี้แนะของผู้ควบคุมกฎระเบียบในประเทศใด (หรือหน่วยงานย่อยของประเทศหนึ่งๆ)

5.ลิงก์ ดาวน์โหลด ปลั๊กอิน บทความพิเศษและโฆษณา

(ก)

เราไม่ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ การดาวน์โหลด โปรแกรมปลั๊กอิน บทความ หรือโฆษณาทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของสิ่งต่างๆ นอกไซต์เหล่านี้ ตลอดจนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมต่อมายังไซต์ผ่านการโฆษณาหรือโปรแกรมค้นหา (เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหาจากบุคคลภายนอก”) การเชื่อมโยงไซต์ของเรากับ “เนื้อหาจากบุคคลภายนอก” ไม่ได้แสดงว่าเราได้รับรองเนื้อหานั้น และถือว่าการใช้ลิงก์เหล่านั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการเรียกร้อง, ความสูญเสีย, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ลิงก์เหล่านี้ หรือใช้คำอธิบายหรือข้อมูลในลิงก์นั้น

(ข)

ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ใช้เนื้อหาจากไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ไปในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ ดัดแปลง สื่อสารเนื้อหาไปสู่สาธารณะ รวมถึงเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหา เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากการท่องเที่ยวออสเตรเลีย

(ค)

การติดต่อหรือการตกลง หรือเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขาย หรือในธุรกิจของผู้โฆษณาในไซต์ ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้โฆษณานั้นๆ เท่านั้น เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการตกลงดังกล่าว หรืออันเป็นผลมาจากโฆษณาที่ปรากฏในไซต์

6.การประกาศลงในไซต์

(ก)

อาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในไซต์สำหรับให้ท่านส่งหรือประกาศเนื้อหาลงในไซต์ สำหรับเนื้อหาที่ท่านส่งมาเพื่อประกาศในไซต์ (ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม):

(1)

ท่านมอบหมาย (และตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการให้บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องมอบหมายโดยเด็ดและอย่างไม่มีเงื่อนไข) ให้เรามีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ทั้งหมดจากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาใดๆ ที่ท่านส่งมายังไซต์นี้โดยเด็ดขาดและไม่มีเงื่อนไข;

(2)

ท่านตกลงว่า ไม่ว่าเนื้อหาจะเผยแพร่ในไซต์หรือไม่ และอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ถือเป็นดุลยพินิจของการท่องเที่ยวออสเตรเลียแต่เพียงผู้เดียว;

(3)

ท่านยินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดัดแปลงเนื้อหาตามที่การท่องเที่ยวออสเตรเลียหรือผู้ได้รับอนุญาตรายย่อยคิดว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงในลักษณะที่อาจเป็นการละเมิดต่อธรรมสิทธิ์ของท่าน ความยินยอมนี้รวมไปถึงผู้ได้รับอนุญาตและผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ และบุคคลทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของหรือเจ้าของในอนาคต หรือโดยผู้ได้รับอนุญาตหรือทายาทในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ในการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารลิขสิทธิ์;

(4)

ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กำหนดหรือทำให้ผู้อื่นกำหนดลักษณะของเนื้อหา และ

(5)

ท่านยอมรับว่าท่านอาจมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อเนื้อหาที่ท่านส่ง ท่านยอมรับว่าท่านต้องประเมินและแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหา รวมถึงความเชื่อถือในความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือประโยชน์ใช้สอยของเนื้อหาดังกล่าว

(ข)

สำหรับเนื้อหาที่ท่านส่งเพื่อประกาศในไซต์ (ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม) ท่านตกลงที่จะไม่:

(1)

อัพโหลด, ประกาศ, ส่งต่อ หรือนำเสนอเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย, เป็นอันตราย, เป็นการข่มขู่, ดูหมิ่น, คุกคาม, ลามก, ทำลายชื่อเสียง, หยาบคาย, อนาจาร, เกี่ยวข้องกับการพนัน, หมิ่นประมาท, คุกคามสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น, สร้างความเกลียดชัง, หรือสร้างความรุนแรง, เหยียดความเป็นชาติพันธุ์ หรือเป็นที่น่ารังเกียจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง;

(ก)

เนื้อหาที่บรรยายหรือพาดพิงถึงหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือผิดกฎหมาย

(ข)

เนื้อหาที่ใช้คนซึ่งส่อไปในเรื่องเพศหรือความรุนแรง;

(ค)

เนื้อหาที่คุกคามหรือสนับสนุนการคุกคามบุคคลอื่น;

(ง)

เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือปลุกระดมให้เกิดการคลั่งชาติ อคติ ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ต่อกลุ่มคนหรือบุคคล;

(จ)

เนื้อหาที่มีภาพเปลือย ความรุนแรง หรือมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่;

(ฉ)

เนื้อหาที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่บ้านเลขที่, นามสกุล, ข้อมูลทางธนาคารหรือข้อมูลการเงินส่วนบุคคล, URL หรือที่อยู่อีเมล์;

(ช)

เนื้อหาที่ทำให้ผู้ใช้รู้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเกิดการเข้าใจผิด หรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการอันเป็นการเหยียดหยาม, ข่มขู่, อนาจาร, ทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาท;

(ซ)

เนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมอาชญากรรมใดๆ หรือประกอบด้วยหรือให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมอาชญากรรม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผลิตหรือซื้ออาวุธเถื่อน การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือการสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ

(ฌ)

เนื้อหาที่มีรูปถ่ายหรือรูปภาพของบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ส่งมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น (หรือหากบุคคลนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ไม่ได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของของบุคคลนั้น);

(1)

ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าท่านมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น;

(2)

อัพโหลด, ประกาศ, ส่งต่อ หรือนำเสนอเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิ์นำเสนอภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบหมาย (เช่น ข้อมูลที่ท่านรู้อันเป็นข้อมูลที่มีเจ้าของและเป็นความลับหรือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเฉพาะเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน);

(3)

อัพโหลด, ประกาศ, ส่งต่อ หรือนำเสนอเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลที่เป็นความลับ ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใดก็ตาม;

(4)

อัพโหลด, ประกาศ, ส่งต่อ หรือนำเสนอโฆษณาและสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือ

(5)

อัพโหลด, ประกาศ, ส่งต่อ หรือนำเสนอสื่อที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือโค้ดที่ประสงค์ร้ายใดๆ;

(ค)

ในการประกาศเนื้อหาในไซต์นี้ ท่านรับรองว่า:

(1)

ท่านมีอำนาจและสิทธิอย่างถูกต้องในการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ ลักษณะ และชื่อต่างๆ ตามที่ส่งมา;

(2)

ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาและมีสิทธิที่จะมอบหมายความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเนื้อหาให้แก่เรา;

(3)

เนื้อหานี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว, ลิขสิทธิ์, สิทธิในสัญญา หรือสิทธิอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคล, บริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ

(4)

เนื้อหาไม่มีสิ่งที่ผิดกฎหมาย, ขัดต่อกฎระเบียบใดๆ, หยาบคาย, อนาจาร, ข่มขู่, เลือกปฏิบัติ, คุกคาม, ทำลายความเชื่อถือวางใจ, ทำลายชื่อเสียง, หมิ่นประมาท, สร้างความขุ่นเคืองใจ หรือเป็นที่รังเกียจ

(5)

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ถ้าเนื้อหามีบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ที่ท่านได้รับคำยินยอมที่จำเป็นและได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากบุคคลที่สามเหล่านั้น (หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ถ้ามี) ให้ระบุไว้ในเนื้อหาของท่าน;

(6)

เนื้อหาของท่านต้องไม่มีการรับรองหรือสื่อที่ท่านทราบหรือสงสัย (หรือมีเหตุอันควรให้ทราบหรือสงสัย) ว่าเป็นเท็จ ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นการหลอกลวง;

(7)

เนื้อหาของท่านต้องไม่มีสื่อที่เคยถูกถ่ายทอด ถ่ายทอดสด เผยแพร่ หรือออกอากาศทางโทรทัศน์ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม;

(8)

ท่านต้องไม่ประกาศเนื้อหาหรือใช้ไซต์เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือชักชวนให้ใช้สินค้าหรือบริการ หรือมีส่วนร่วมในการค้าหรือการพาณิชย์;

(9)

ในระหว่างสร้างเนื้อหาของท่าน การดำเนินการของท่านต้องไม่ผิดกฎหมาย, ขัดต่อระเบียบใดๆ, หยาบคาย, อนาจาร, ข่มขู่, เลือกปฏิบัติ, คุกคามต่อบุคคลใด และ

(10)

ท่านตกลงว่าเนื้อหาของท่านจะอยู่ในไซต์ สำหรับให้บุคคลทั่วไปเข้าชมและแสดงความคิดเห็น และการท่องเที่ยวออสเตรเลียหรือผู้ได้รับอนุญาตรายย่อยอาจใช้เนื้อหาของท่านในสื่อต่างๆ ในระยะเวลาที่ไม่จำกัดโดยไม่มีการให้ค่าตอบแทนหรือการชดเชย ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

7.การตรวจสอบเนื้อหา

(ก)

ท่านยอมรับว่าการท่องเที่ยวออสเตรเลียอาจหรืออาจไม่กลั่นกรองเนื้อหาล่วงหน้า และการท่องเที่ยวออสเตรเลียไม่มีหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหา และการท่องเที่ยวออสเตรเลียมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการกลั่นกรอง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาที่ท่านนำเสนอ

(ข)

โดยไม่เป็นการจำกัดย่อหน้า (ก) ท่านตกลงว่า การท่องเที่ยวออสเตรเลียอาจแก้ไข ลบออก หรือไม่เผยแพร่เนื้อหาของท่านหากพิจารณาแล้วเห็นว่า:

(1)

เนื้อหานั้นผิดกฎหมายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงถ้าเนื้อหานั้นเป็นการทำลายชื่อเสียงหรือละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฎหมาย, การทำลายชื่อเสียงของเชื้อชาติ, ความเป็นส่วนตัวหรือการดูหมิ่น;

(2)

เนื้อหาเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด;

(3)

การเผยแพร่เนื้อหาเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงลิขสิทธิ์) หรือธรรมสิทธิ์ของบุคคล;

(4)

เนื้อหาแสดงการเหยียดหยาม ก้าวร้าว หรืออนาจาร หรือ

(5)

เนื้อหาละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

(ค)

แม้ว่าในบางครั้งเราอาจทำการตรวจสอบหรือทบทวนเนื้อหา, การอภิปราย, การสนทนา, การลงประกาศหรือการลงผลงานอื่นๆ ในไซต์ แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้าที่ และเราถือว่าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือการรับผิดที่เกิดจากเนื้อหาจากการสื่อสารดังกล่าวนั้น รวมถึงความผิดพลาด, การทำลายชื่อเสียง, การสบประมาท, ความอนาจาร, คำด่า หรือความไม่ถูกต้องภายในการสื่อสารดังกล่าว

8.การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่าการท่องเที่ยวออสเตรเลียและบริษัทย่อย, กิจการในเครือ, เจ้าหน้าที่, ตัวแทน, พนักงาน, พันธมิตรและผู้อนุญาตปลอดจากข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีต่อเรา อันเกิดจากเนื้อหาที่ท่านส่ง, ประกาศ, ส่งต่อ หรือนำเสนอผ่านทางไซต์, การใช้ไซต์ของท่าน, การเชื่อมต่อกับไซต์ของท่าน, การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้, หรือการที่ท่านฝ่าฝืนสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น, รวมถึงความเสียหายทั้งหมด, การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม (รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนดังกล่าว

9.การลงทะเบียน

(ก)

ท่านต้องเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหาให้กับเราหรือดาวน์โหลดเนื้อหาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ เมื่อต้องการเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ท่านต้องกรอกรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนตามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ การลงทะเบียนไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวท่านเองตามที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนกำหนด ท่านต้องลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีของท่านตามแบบแผนที่กำหนดไว้ทุกครั้งที่ต้องการเข้าใช้งานไซต์

(ข)

เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้หรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่ยอมรับคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่เราสงสัยว่าดำเนินการโดยหรือในนามของผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้จากไซต์ เนื่องจากละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือถูกระงับการใช้เนื่องจากเป็นผู้ใช้/ผู้ใช้เว็บไซต์อื่นเพื่อก่อกวน แสดงความคิดเห็น/เข้าใช้งานอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

(ค)

ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อเข้าใช้บัญชีและรหัสผ่านของท่าน และท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ภายใต้บัญชีและรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะ:

(1)

แจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และ

(2)

ตรวจสอบว่าท่านออกจากบัญชีเมื่อสิ้นสุดการใช้งานในแต่ละครั้ง ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการเผยแพร่และการใช้รหัสผ่านของท่าน การควบคุมการเข้าใช้งานและการใช้บัญชีของท่าน และแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านต้องการยกเลิกบัญชี

(ง)

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

10.นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

(ก)

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านขึ้นอยู่กับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ภายนอกประเทศของเรา ท่านเข้าใจว่าตลอดการใช้งานไซต์ ท่านยินยอมให้มีการรวบรวมและการใช้ข้อมูลนี้ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคล)

11.คุกกี้

ระหว่างที่ท่านใช้ไซต์ เราอาจส่งและขอรับกลุ่มไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า “คุกกี้” จากอุปกรณ์ของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนไซต์นี้

คุกกี้นี้จะไม่อนุญาตให้เรารับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อและที่อยู่ เราจะทราบข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะเมื่อท่านให้ข้อมูลนี้แก่เราเท่านั้น หรือเมื่อท่านกำหนดการตั้งค่าในเบราเซอร์ให้แจ้งข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดของคุกกี้ที่เราใช้ในไซต์ มีดังนี้:

(1)

คุกกี้ที่มีความสำคัญในการช่วยให้ท่านไปยังส่วนต่างๆ ของไซต์ และใช้คุณสมบัติภายในนั้นได้;

(2)

คุกกี้ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้ไซต์ของผู้เยี่ยมชม เช่นหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเข้าไปดูมากที่สุด ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมไว้จะถูกนำมารวมกันจึงไม่สามารถระบุชื่อได้ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของไซต์เท่านั้น

การใช้งานไซต์หมายถึงท่านตกลงว่าเราสามารถใส่คุกกี้ประเภทเหล่านี้ในอุปกรณ์ของท่านได้

เว็บเบราเซอร์ของท่านอาจให้มีการควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่งโดยการตั้งค่าเบราเซอร์ ถ้าต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีดูว่ามีคุกกี้ใดบ้างที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่าน วิธีการจัดการและลบคุกกี้เหล่านี้ โปรดดูที่ www.allaboutcookies.org โปรดทราบว่าท่านอาจลบหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมดที่ไซต์นี้ใช้ได้ แต่อาจทำให้บางส่วนในเว็บไซต์ไม่ทำงาน

12.ความปลอดภัยของข้อมูล

ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลใดก็ตามผ่านทางอินเตอร์เน็ทที่สามารถรับประกันได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันและไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเราได้ เพราะฉะนั้น ข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งให้เราจึงเป็นการส่งที่ท่านต้องรับความเสี่ยงเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

13.การใช้ไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง – การปฏิเสธความรับผิดชอบ

(ก)

การใช้ไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ท่านต้องไม่ยึดถือข้อความใดๆ ที่เผยแพร่ในหรือเชื่อมต่อกับไซต์นี้ โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองก่อน

(ข)

เราละเว้นการรับรองและความรับผิดชอบทุกประการในขอบข่ายสูงสุดเท่าที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ถ้าอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ละเว้นการรับรองโดยนัยหรือความรับผิดชอบ แต่อนุญาตให้จำกัดในขอบเขตสูงสุด เราจะจำกัดการรับรองและความรับผิดชอบที่ขอบเขตนั้น

(ค)

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหรือที่เชื่อมต่อกับไซต์ ได้ถูกนำเสนอ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองสภาพ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยนัยในการซื้อขาย ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ความปลอดภัย คุณภาพ การปราศจากความเสียหายหรือการปราศจากการละเมิด

(ง)

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1)

ข้อความใดๆ ในสื่อเกี่ยวกับหรือที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้หรือ

(2)

ความสูญเสียไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากการที่ท่านกระทำ หรือไม่ได้กระทำ สิ่งใดก็ตามที่เป็นผลของการใช้ (หรือการไม่สามารถใช้) ไซต์ และเนื้อหาในไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้อง, ความสูญเสีย, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นไปตามการรับประกัน สัญญา การละเมิด การละเลย หรือทฤษฏีทางกฎหมายอื่นใดหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าเราทราบความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

(จ)

ตามขอบเขตที่เราไม่สามารถละเว้นการรับผิดทั้งหมด การรับผิดทั้งหมดของเราต่อท่านที่เกิดจากการใช้งานของท่านในไซต์นี้หรือเนื้อหา (ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การละเลยหรือสาเหตุที่ทำให้มีการดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎหมายจารีตประเพณีอื่นๆ) จะถูกจำกัดไว้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตัวเลือกดังกล่าวมีดังนี้:

(1)

ในกรณีที่เป็นสินค้า จะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

(ก)

การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือ

(ข)

การซ่อมแซมสินค้า

(ค)

การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือ

(ง)

การชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้า หรือ

(2)

ในกรณีของบริการ:

(ก)

การจัดบริการให้อีกครั้ง หรือ

(ข)

การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดบริการให้อีกครั้ง

14.ข้อกำหนดทั่วไป

(ก)

หากส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขถูกระงับไม่ให้สามารถบังคับใช้ ส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ต้องส่งผลในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้และส่งผลอย่างครบถ้วน

(ข)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข และการใช้งานไซต์และเนื้อหาใดๆ ของไซต์นี้ ล้วนอยู่ภายใต้และตามกฎหมายแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการใช้ไซต์นี้ ท่านตกลงโดยไม่อาจเพิกถอนที่จะยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับคำตัดสินในข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการตีความ หรือการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการใช้ไซต์ หรือข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์ หรือที่เข้าถึงได้จากไซต์นี้