Chứng Nhận T-QUAL

Dấu Kiểm T-QUAL

Việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tại Úc giờ đây trở nên dễ dàng hơn nhờ Dấu Kiểm T-QUAL. Dù bạn đang tìm hiểu xem mình sẽ ở đâu, ăn gì hoặc làm gì, bạn chỉ cần tìm những doanh nghiệp có Dấu Kiểm T-QUAL và hoàn toàn yên tâm rằng mình sẽ nhận được chất lượng mà mình đáng được hưởng.

Tại sao bạn cần tìm Dấu Kiểm T-QUAL?

Dấu Kiểm T-QUAL là dấu hiệu quốc gia của Chính Phủ Úc về chất lượng du lịch.

Các doanh nghiệp có Dấu Kiểm T-QUAL là những doanh nghiệp đã được đánh giá nghiêm ngặt nhằm bảo đảm họ mang đến trải nghiệm có chất lượng.

Những doanh nghiệp này là thành viên của các tổ chức bảo đảm chất lượng đáp ứng các yêu cầu của Chứng Nhận T-QUAL.

Dấu Kiểm T-QUAL có thể giúp bạn như thế nào?

Dấu Kiểm T-QUAL giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn bằng cách xác định các dịch vụ và sản phẩm du lịch chất lượng của Úc.

Khi đặt mua sản phẩm và dịch vụ được chứng thực với Dấu Kiểm T-QUAL:

Hãy tin chắc rằng những gì bạn mong muốn sẽ được đáp ứng;

Tin tưởng rằng các tiêu chuẩn cao và nhất quán sẽ mang đến các trải nghiệm có giá trị;

Nhận được giá trị xứng với đồng tiền bỏ ra trong khung giá mà bạn đã chọn;

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ nhanh hơn và dễ dàng hơn; và

Thư giãn và biết rằng bạn sẽ được chăm sóc.

Tôi làm thế nào để tìm được những sản phẩm và dịch vụ được chứng thực với Dấu Kiểm T-QUAL?

Để giúp bạn dễ tìm thấy các sản phẩm và dịch vụ được chứng thực T-QUAL:

Khi sử dụng chức năng tìm kiếm trên australia.com, các sản phẩm được chứng thực sẽ xuất hiện phía trên các sản phẩm không được chứng thực trong danh sách kết quả tìm kiếm. Dấu Kiểm T-QUAL cũng được hiển thị trên danh sách.

Chúng nằm ở trang nhỏ T-QUAL trên TripAdvisor Australia, đưa người xem đến các ý kiến nhận xét của khách hàng.

Một số sản phẩm và dịch vụ được chứng thực T-QUAL có thể không được liệt kê trực tuyến, vì vậy bạn hãy để ý đến Dấu Kiểm T-QUAL trên tập quảng cáo, tòa nhà và xe cộ.

Các tổ chức bảo đảm chất lượng có chứng thực T-QUAL

Các tổ chức bảo đảm chất lượng có chứng thực T-QUAL thực hiện việc đánh giá chặt chẽ nhằm bảo đảm rằng họ đánh giá các doanh nghiệp và nhà điều hành du lịch ở mức độ cao nhất. Các tổ chức bảo đảm chất lượng có chứng thực T-QUAL bao gồm:

    Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về T-QUAL