Dịch Vụ Cứu Hộ Khẩn Cấp Tại Úc

Dịch Vụ Cứu Hộ Khẩn Cấp Tại Úc

000 là số điện thoại dành cho các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp tại Úc. Tổng đài viên có thể kết nối người gọi đến Cảnh Sát, Xe Cứu Thương hay Đội Cứu Hỏa.

Bạn chỉ nên gọi 000 trong trường hợp khẩn cấp.