Thông tin về Cháy Rừng ở các vùng của Úc

Trạm Cứu Hỏa Ballarat, Ballarat, VIC. © Tourism Victoria

Thông tin về Cháy Rừng ở các vùng của Úc

Vì cháy rừng đang tiếp diễn ở một số vùng của Úc, đặc biệt là New South Wales, du khách được khuyến cáo nên kiểm tra thông tin mới nhất về tình trạng cháy rừng trước khi đi du lịch. Để biết thông tin mới nhất về cháy rừng tại New South Wales, bao gồm thông tin về vùng Greater Blue Mountains, hãy truy cập trang web của NSW Rural Fire Service và livetraffic.com.

Những du khách hiện đang có mặt tại vùng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng cần tuân theo chỉ dẫn của Rural Fire Service.

Để biết thông tin cập nhật trực tiếp, hãy truy cập những liên kết được cung cấp.

Các liên kết quan trọng về Thông Tin Hỏa Hoạn

Để biết thông tin cập nhật về tình trạng cháy rừng ở NSW và các tiểu bang khác.
Trang tình trạng khẩn cấp của hãng tin ABC

Có thể tìm hiểu về tình trạng hỏa hoạn tại đây.

Cảnh Báo Khẩn Cấp trên điện thoại di động (có tính năng chuyển vùng toàn cầu)

Để tìm hiểu về Tình trạng đóng tuyến đường và khu vực cấm

Trang dịch vụ khẩn cấp

Thông báo đã phát hành trước đây