Tasting Australia, Coffin Bay Oysters, Eyre Peninsula, SA © Tasting Australia

Tasting Australia

Video highlights

Coffin Bay, Oyster Farm, SA © Tasting Australia Airlines

Coffin Bay, Oyster Farm, South Australia

Town Square, Tasting Australia Festival Hub, Adelaide, SA © South Australian Tourism Commission, Meaghan Coles

Town Square, Tasting Australia Festival Hub, Adelaide, South Australia

Masterclass series, Tasting Australia, Adelaide, SA © South Australian Tourism Commission, Meaghan Coles

Masterclass series, Tasting Australia, Adelaide, South Australia

Adelaide Central Market, Adelaide, SA © South Australian Tourism Commission

Adelaide Central Market, Adelaide, South Australia

Glasshouse Kitchen, Tasting Australia, Adelaide, SA © Meaghan Coles

Glasshouse Kitchen, Tasting Australia, Adelaide, South Australia