Wildlife retreat, Sydney NSW © Tourism Australia

袁學謙主持全新旅遊節目《重新出發》

重訪悉尼、塔斯曼尼亞及昆士蘭 發掘當地疫後新常態

Sydney Harbour, NSW © Tourism Australia

Sydney Harbour, NSW

Tangalooma Shipwrecks on Moreton Island, QLD © Tourism Australia
Cape Trib Horse Rides © Tourism Australia
Hot Air Balloon Gold Coast © Tourism Australia

Hot Air Balloon Gold Coast © Tourism Australia