Lake Pedder, Scotts Peak e Mt Solitary, South West Tasmania © Alan Long

6 giorni attraverso il selvaggio ovest della Tasmania

6-day journey through Tasmania's western wilds

Couple at Lake Pedder, Southwest National Park, Tasmania © Tourism Tasmania

Lake Pedder, Southwest National Park, Tasmania © Tourism Tasmania

Pumphouse Point, Lake St Clair, Tasmania © Tourism Tasmania

Pumphouse Point, Lake St. Clair, Tasmania © Tourism Tasmania

Cradle Mountain, Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, Tasmania © Jason Charles Hill

Cradle Mountain, Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, Tasmania © Jason Charles Hill

Strahan Village, Strahan, Tasmania © Strahan Village

Strahan Village, Strahan, Tasmania © Strahan Village

Tarkine Forest Adventures, Dismal Swamp Forest Reserve, Tasmania © Tourism Australia

Tarkine Forest Adventures, Dismal Swamp Forest Reserve, Tasmania © Tourism Australia

Pieman River, Corinna, Tasmania © Tourism Tasmania

Pieman River, Corinna, Tasmania © Tourism Tasmania