Sculpture by the Sea, Bondi, NSW © Sculpture by the Sea Bondi

Sculpture by the Sea Bondi

Sculpture by the Sea, Bondi, Sydney, NSW © Destination NSW

Sculpture by the Sea, Bondi, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud © Destination NSW

Sculpture by the Sea 2018, Bondi, Sydney, NSW © Jessica Wyld

Sculpture by the Sea 2018, Bondi, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud © Jessica Wyld

Bondi Icebergs Pool, Bondi, NSW © Tourism Australia

Bondi Icebergs Pool, Bondi, Nouvelle-Galles du Sud © Tourism Australia

Bondi Trattoria, Sydney, NSW © Nikki To

Bondi Trattoria, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud © Nikki To